Adatvédelmi szabályzat


A Technology Marketing Consulting Kft. és a Seiko Watch Corporation online felületeiken termékekkel kapcsolatos információt és szolgáltatásokat, valamint vállalati híreket, foglalkoztatási és egyéb, vállalkozásaikkal kapcsolatos információt nyújtanak.

Szervezetünk és leányvállalataink számára fontos a személyes adatok védelme, valamint az adatvédelmi törvények és előírások betartása. Célunk, hogy biztosítsuk fogyasztóink, üzleti kapcsolataink és alkalmazottaink személyiségi jogait, amikor a velük kapcsolatos információkat kezeljük.

Ez a szabályzat csak a SEIKO által üzemeltetett weboldalainkon vagy a mi érdekünkben és a nevünkben adatfeldolgozóként eljáró harmadik felek által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a továbbiakban meghatározott célokra dolgozunk fel. Ez a szabályzat nem vonatkozik az offline forrásokból és kommunikációból gyűjtött személyes adatokra. Ez a szabályzat nem vonatkozik azokra a harmadik felek által üzemeltetett online felületekre, amelyekre webhelyeink hivatkozhatnak, és ahol nem mi szabályozzuk a felületek tartalmát vagy adatvédelmi gyakorlatát.

Ha bármilyen kérdése van a jelen szabályzattal vagy az adatgyűjtési, felhasználási és közzétételi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

A jelen szabályzatban említettek szerint a „mi”, „miénk” és „SEIKO” hivatkozások általában a Technology Marketing Consulting Kft.-t (TMC Kft.) és a Seiko Watch Corporationt jelentik (ezek a kontextustól függően magukban foglalhatják a SEIKO leányvállalatait).

Kik vagyunk mi?

TMC Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 4/b.) és Seiko Watch Corporation (székhelye: 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japán) adatkezelőként jár el, és a weboldalainkon keresztül gyűjtött személyes adatait feldolgozza.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése

Weboldalainkon személyes adatokat gyűjtünk. A felhasználók személyes adatok megadása nélkül is hozzáférhetnek weboldalaink egyes részeihez. Ha Ön a weboldalainkon található űrlapok vagy adatmezők kitöltésével vagy más módon felveszi velünk a kapcsolatot, és úgy dönt, hogy megadja személyes adatait, például nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét, a személyes adatait gyűjtjük és felhasználjuk.

Amikor meglátogatja webhelyeinket, automatikusan adatokat gyűjtünk számítógépéről vagy más elektronikus eszközéről, amelyek magukban foglalhatják az Ön IP-címét, a látogatásának dátumát és időpontját, valamint tracking technológiák, például a cookie-k által biztosított információkat.

A cookie-kkal kapcsolatos további részletekért tekintse meg Cookie-szabályzatunkat, görgessen lejjebb!

Okok, amiért gyűjtjük, használjuk és megosztjuk az Ön személyes adatait

Személyes adatait a vonatkozó jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt mértékben az alábbi célokra használjuk:

·        (i) SEIKO termékek és szolgáltatások értékesítése céljából, (ii) termékek és szolgáltatások számlázása céljából, (iii) a SEIKO termékek és szolgáltatások Ön részére történő szállítása céljából, (iv) online tagsági szolgáltatások megvalósítása céljából és (v) a SEIKO-nak az Önnel kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek végrehajtása céljából (együttesen „Teljesítmény célok”).

·        Abból a célból, hogy (i) promóciós információkat nyújtsunk Önnek a SEIKO termékeiről és szolgáltatásairól, (ii) promóciós tevékenységeket végezzünk (beleértve a különböző nyereményjátékokat és tagsági szolgáltatásokat), (iii) promóciós eseményekre szóló meghívókat küldjünk Önnek, (iv) meghívjuk Önt felmérésekben és piackutatási tevékenységekben való közreműködésre, és (v) elemezzük érdeklődését a SEIKO termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében (közösen "Marketingcélok").

·        Azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire ("Kapcsolatfelvételi cél").

·        Jogaink érvényesítése, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítése céljából.

Személyes adatait Teljesítmény-, Marketing- és Kapcsolatfelvételi célokra az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Amikor véleményét és fényképeit közzéteszi weboldalunkon, csak az Ön hozzájárulása után tesszük közzé a jelen szabályzatnak megfelelő információkat. Személyes adatait jogaink érvényesítése, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezelhetjük.

Ön megtagadhatja személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátását. Ha azonban nem adja meg adatait, az hatással lehet a webhely használatára, vagy előfordulhat, hogy webhelyeink egyes funkciói nem működnek majd megfelelően.

Személyes adatainak megosztása harmadik felekkel

Személyes adatait magunk részére gyűjtjük, de bizonyos körülmények között harmadik felekkel is megoszthatjuk:

A SEIKO csoport leányvállalatai: A SEIKO megoszthatja személyes adatait a SEIKO csoport leányvállalatai között annak érdekében, hogy a SEIKO szolgáltatásait és termékeit adminisztrálhassa, ügyfélszolgálatot nyújthasson, a fizetéseket feldolgozhassa, megértse preferenciáit, információt küldhessen azokról a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt, és elvégezhesse a jelen szabályzatban leírt egyéb tevékenységeket.

Szolgáltatók: Más cégeket, ügynököket vagy alvállalkozókat veszünk igénybe, hogy a nevünkben szolgáltatásokat hajtsanak végre, vagy segítsenek nekünk a SEIKO szolgáltatásainak és termékeinek az Ön számára történő nyújtásában. A személyes adatokat a következő kategóriájú szolgáltatókkal oszthatjuk meg:

·        A SEIKO forgalmazói

·        infrastruktúra- és informatikai szolgáltatók, beleértve az e-mailek archiválását is

·        marketing-, reklám- és kommunikációs ügynökségek

·        hitelreferencia ügynökségek

·        számviteli könyvvizsgálók és különféle tanácsadók

Az ilyen szolgáltatások nyújtása során ezek a szolgáltatók hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Szolgáltatóinknak azonban csak olyan személyes adatokat adunk meg, amelyek szolgáltatásaik teljesítéséhez szükségesek, és megköveteljük tőlük, hogy az Ön adatait más célra ne használják fel. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy minden szolgáltatónk biztonságban tartsa az Ön személyes adatait.

A törvény által engedélyezett harmadik felek: Bizonyos körülmények között kötelezhetőek vagyunk személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára vagy megosztására annak érdekében, hogy eleget tegyünk jogi vagy szabályozási kötelezettségeinknek (például kötelesek vagyunk kiadni személyes adatokat a rendőrségnek, szabályozó hatóságoknak, kormányhivatalnak, igazságügyi vagy közigazgatási hatóságnak).

Személyes adatait harmadik félnek is kiadhatjuk, ha a nyilvánosságra hozatal jogilag megengedett és szükséges jogaink védelméhez, nemzetbiztonsági ügyekhez, bűnüldözéshez, szerződéseink érvényesítéséhez vagy az Ön vagy a nyilvánosság jogainak védelméhez.

Vállalkozásátruházással kapcsolatos harmadik felek: Személyes adatait átszervezés, szervezetátalakítás, egyesülés vagy vagyonátruházás esetén átadhatjuk harmadik félnek, feltéve, hogy a fogadó fél hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen szabályzattal összhangban lévő módon kezelje.

Személyes adatait nem adjuk el harmadik félnek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalaink időről időre tartalmazhatnak hivatkozásokat üzleti kapcsolataink vagy leányvállalataink weboldalaira. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek saját adatvédelmi szabályzataik vannak, és nincs befolyásunk arra, hogyan használhatják fel az Ön személyes adatait. Mielőtt bármilyen személyes adatot megadna nekik, ellenőrizze a harmadik felek webhelyeinek adatvédelmi szabályzatát.

Személyes adatok továbbítása országán kívülre

Személyes adatait a SEIKO csoport leányvállalatai és szolgáltatóink továbbíthatják és feldolgozhatják azon országon kívül, ahol tartózkodik. Minden észszerűen szükséges lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan és a jelen szabályzatnak, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük ott, ahol az európai adatvédelmi jogot alkalmazzák. Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli féllel általános szerződési feltételek (vagy azzal egyenértékű intézkedések) megkötésével biztosítjuk az Ön jogait.

Személyes adatainak védelme

Mindig szigorúan betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk a birtokunkban lévő személyes adatok jogosulatlan hozzáférésétől, nyilvánosságra hozatalától, megváltoztatásától vagy megsemmisítésétől való védelme érdekében. Az ilyen intézkedések közé tartoznak az adminisztratív, technikai és fizikai biztosítékok, például a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása csak azokra az alkalmazottakra és felhatalmazott szolgáltatókra, akiknek ismerniük kell az ilyen információkat a jelen szabályzatban leírt célok megvalósulása érdekében.

A gyermekek magánéletének védelme

Weboldalunk opcionális funkciókat biztosíthat 16 éven aluli gyermekek számára, és személyes adatokat gyűjthet a gyermekekről. Amikor ezeket a funkciókat kínáljuk, a szülők nevének és elérhetőségeinek megadását kérjük annak biztosítására, hogy a gyermekektől származó személyes adatok gyűjtése, felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala előtt ellenőrizhető szülői hozzájárulást kapjunk.

A 16 éven aluli ügyfeleinknek tájékoztatniuk kell a szüleiket, hogy személyes adataiknak feldolgozásához hozzájárulást kell kérniük, szüleiknek meg kell mutatniuk ezt a szabályzatot, meg kell adniuk szüleik nevét és elérhetőségét, valamint a szüleik beleegyezését kell kérniük. személyes adataik feldolgozásához.

Az Ön jogai

A vonatkozó törvények és rendelkezések értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg:

·        Hozzáférés. Ön jogosult arra, hogy tőlünk visszaigazolást kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ebben az esetben kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést. Önnek joga van másolatot kérni a feldolgozás alatt álló személyes adatokról.

·        Helyreigazítás. Joga van az általunk kezelt, Önre vonatkozó hiányos vagy pontatlan személyes adatok helyesbítésére.

·        Törlés. Önnek jogában áll kérni, hogy töröljük az Önről általunk kezelt személyes adatokat, kivéve, ha erre nem vagyunk kötelesek, ha az ilyen adatokat jogi kötelezettség teljesítése vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme érdekében meg kell őriznünk.

·        Korlátozás. Önnek jogában áll korlátozni személyes adatainak feldolgozását, ha úgy véli, hogy ezek az adatok pontatlanok; feldolgozásunk jogellenes; vagy, hogy az ilyen adatokat meghatározott célból már nem kell feldolgoznunk, kivéve, ha jogi vagy egyéb kötelezettség miatt nem tudjuk törölni az adatokat, vagy mert Ön nem kívánja, hogy töröljük azokat.

·        Hordozhatóság. Ön jogosult arra, hogy az Önről általunk kezelt személyes adatokat tagolt, elektronikus formátumban tőlünk megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez (1) az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adat, és (2) ha ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében dolgozzuk fel.

·        Tiltakozás. Ha az Ön személyes adatai feldolgozásának jogi indoka jogos érdekünk, Önnek jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos indokok alapján. Eleget teszünk kérésének, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek felülírják az Ön érdekeit és jogait, vagy ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez folytatnunk kell az adatok feldolgozását.

·        A hozzájárulás visszavonása. Ha hozzájárult személyes adatainak általunk végzett kezeléséhez, jogában áll hozzájárulását bármikor, ingyenesen visszavonni. Ez magában foglalja a marketing üzenetekről történő leiratkozást is.

Ha fenti jogainak bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, a megadott elérhetőségeinken lépjen kapcsolatba velünk. Az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága érdekében, ha a rendelkezésünkre álló adatok nem elegendőek az Ön kérésének teljesítéséhez, szükségünk lehet személyazonosságának igazolására vagy további információk megadására, mielőtt eljárhatnánk a kérésének megfelelően. Minden esetben megpróbáljuk megadni a kért információkat, vagy végrehajtani a kért változtatásokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Önnek joga van panaszt benyújtani a helyi személyes adatok védelmét szabályozó hatósághoz a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha úgy gondolja, hogy nem tartottuk be a vonatkozó személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat.

Ha Ön az EGT-n belül tartózkodik, vagy ha a panaszt benyújtani kívánt probléma az EGT-n belül történt, az EGT-országok helyi adatvédelmi hatóságainak listája itt érhető el:

   https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

   Az Ön személyes adatainak megőrzési időszaka

   A személyes adatokat általában addig őrizzük meg, ameddig az ésszerűen szükséges ahhoz a konkrét üzleti célhoz vagy célokhoz, amelyekből azokat gyűjtöttük, valamint a weboldalaink Ön általi használatának időtartamáig. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a vállalkozásunkra vonatkozó törvények vagy rendelkezések alapján hosszabb ideig meg kell őriznünk az információkat. Ahol lehetséges, törekszünk az információk anonimizálására vagy a felesleges azonosítók eltávolítására a nyilvántartásokból, amelyeket esetleg az eredeti megőrzési időszakon túli ideig is meg kell őriznünk. Ha a személyes adatokra már nincs szükség, azokat a lehető leghamarabb töröljük vagy anonimizáljuk.

   Elérhetőség

   Kattintson ide elérhetőségeink megtekintéséhez.


   Ha úgy dönt, hogy online lép velünk kapcsolatba, összegyűjtjük személyes adatait, beleértve az e-mail-címét, nevét és címét, és ezeket az információkat arra használjuk, hogy válaszoljunk kérdésére. Ha hozzájárul személyes adatainak gyűjtéséhez és felhasználásához, kérjük, olvassa el ezt a szabályzatot. Csak abban az esetben küldjön nekünk üzenetet az érdeklődésekhez tartozó email címünkre, ha elfogadja az itt olvasottakat.

   Kérjük, vegye figyelembe, hogy megkeresése jellegétől függően személyes adatait továbbíthatjuk a kapcsolódó termékekért vagy reklámokért felelős leányvállalatunknak, hogy biztosan megfelelő választ adhassunk az Ön kérdésére.

   TMC Kft. – Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresés

   Telefonos érdeklődés

   +36-1-350-2063 FAX +36-1-237-0548

   A telefonszámok hívhatók hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00-ig és pénteken 8:00-14:00-ig (kivéve ünnepnapokon).


   A szabályzat frissítése

   Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük. Fenntartjuk a jogot jelen szabályzat egyes részeinek módosítására, kiegészítésére vagy eltávolítására. Ha úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk ezt a szabályzatot, figyelmeztetést teszünk közzé a webhely kezdőlapján.

    

   Az irányelvek legutóbbi frissítésre kerültek: [2021.10.25.].   Cookie-szabályzat

    

   Ez a Cookie-szabályzat leírja, hogy a 1134 Budapest, Csángó utca 4/b szám alatt található Technology Marketing Consulting Kft. és a Seiko Watch Corporation, amelynek címe: 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokió 104-8118, Japán („SEIKO”, „miénk”, „mi” stb, amelyek a kontextustól függően magukban foglalhatják a Seiko Watch Corporation leányvállalatait is) cookie-kat és hasonló technológiákat használ az információk gyűjtésére és tárolására, amikor Ön webhelyeinket meglátogatja. Az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos további információért, kérjük, keresse fel Webhely adatvédelmi szabályzatunkat. Görgessen az oldal tetejére.

   A cookie-król

   A cookie-k vagy sütik kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a webhelyek felhasználhatnak a felhasználói élmény javítására, hatékonyságuk növelésére. A törvény kimondja, hogy cookie-kat tárolhatunk az Ön eszközén, ha ezek a weboldal működéséhez feltétlenül szükségesek. Minden más típusú sütihez az Ön engedélyére van szükségünk. Ez a weboldal különböző típusú sütiket használ. Egyes cookie-kat harmadik fél szolgáltatásai helyeznek el. Azok a felhasználók, akik hozzájárulásukat adták a cooki-k elhelyezéséhez, bármikor módosíthatják vagy visszavonhatják hozzájárulásukat weboldalainkon. Tudjon meg többet arról, hogy kik vagyunk, hogyan léphet kapcsolatba velünk, és hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat az oldal adatvédelmi szabályzatában. Görgessen az oldal tetejére.

   A cookie-k céljai

   Weboldalainkon cookie-kat használunk, hogy anonim és összesített információt gyűjtsünk annak érdekében, hogy megértsük, hogy felhasználóink hogyan használják webhelyeinket, és javítsuk webhelyeink szerkezetét és tartalmát. A sütiket arra is használjuk, hogy statisztikai anyagokat készítsünk weboldalaink működéséről, és kivizsgáljuk az esetleges jogosulatlan hozzáféréseket.

    

   A cookie-k típusai

   Az általunk használt sütik a „munkamenet cookie” vagy „állandó cookie” kategóriába sorolhatók. A munkamenet-sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Ön számítógépén, amíg Ön weboldalainkat böngészi. Az állandó sütiket a rendszer akkor is tárolja, ha abbahagyja a weboldalaink böngészését, és a számítógépén maradnak mindaddig, amíg le nem járnak, vagy nem törli őket. A sütiket funkciójuktól és szolgáltatóiktól függően a következő típusokba soroljuk.

   Szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldalak működéséhez szükségesek, és rendszereinkben nem kapcsolhatók ki. Általában csak az olyan Ön által végrehajtott műveletekre reagálva kapcsolnak be, amelyek szolgáltatáskérésnek minősülnek, mint például az adatvédelmi beállítások megadása, bejelentkezés vagy űrlapok kitöltése. Beállíthatja böngészőjét, hogy blokkolja ezeket a sütiket, vagy figyelmeztessen rájuk, de a webhelyek bizonyos részei ekkor nem fognak működni. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

   Teljesítményt biztosító cookie-k: Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalmi források számlálását, így mérhetjük és javíthatjuk webhelyeink teljesítményét. Segítenek abban, hogy megtudjuk, mely weboldalak a legnépszerűbbek és melyek a legkevésbé népszerűek, és megnézzük, hogyan mozognak a látogatók a webhelyeken. Minden információ, amelyet ezek a sütik gyűjtenek, összesített, ezért anonim. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, mikor látogatta meg weboldalainkat, és nem tudjuk nyomon követni annak teljesítményét.

   Közösségi média cookie-k: Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy könnyebben hozzáférjen a közösségi hálózatokhoz és az online közösségi eszközökhöz megjegyzések, értékelések, weboldalak, könyvjelzők és súgók megosztásával.

   Célzás cookie-k: Ezeket a sütiket mi vagy partnervállalataink és szolgáltatóink állíthatják be weboldalainkon. Ezeket a partnercégek vagy mi felhasználhatjuk arra, hogy – szükség szerint más információkkal kombinálva – profilt készítsünk az Ön érdeklődési köréről, és weboldalainkon vagy más webhelyeinken az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. Nem tárolnak közvetlenül személyes adatokat, hanem az Ön böngészőjének és internetes eszközének egyedi azonosítása alapján működnek. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, kevésbé célzott hirdetéseket fog tapasztalni.

   Funkcionális sütik: Ezek a cookie-k lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy fokozott funkcionalitást és személyre szabást biztosítsanak. Ezeket mi magunk vagy harmadik fél szolgáltatók állíthatják be, akiknek a szolgáltatásait hozzáadtuk weboldalainkhoz. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, akkor előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak egy része vagy mindegyike nem működik megfelelően.

    

   Harmadik féltől származó cookie-k

   Az, hogy egy cookie első vagy harmadik féltől származó cookie, attól függ, hogy a cookie mely webhelyről származik. Az első cookie-k azok, amelyeket a meglátogatott webhelyek állítanak be vagy azok nevében állítanak be. Az összes többi cookie harmadik féltől származó cookie. Felhívjuk figyelmét, hogy harmadik felek (beleértve például a hirdetési hálózatokat és a külső szolgáltatások, például a webes forgalomelemző szolgáltatások szolgáltatóit) szintén használhatnak cookie-kat, amelyek felett nincs befolyásunk. Ezek a cookie-k valószínűleg teljesítmény- és elemzési cookie-k.

   A cookie-k tárolási időszaka

   A feltétlenül szükséges cookie-k kivételével minden cookie lejár az alábbi „Weboldalainkon használt cookie-k” részben található táblázatban meghatározott tárolási időszak után.

   Weboldalainkon használt sütik

   Az alábbi táblázat felsorolja azokat a sütiket, amelyeket weboldalainkon használunk.

    

   Cookie típusa

   Leírás

   Személyes adat jellege

   Tárolási idő

   Példák

   Szigorúan szükséges sütik

   Ezek a sütik elengedhetetlenek weboldalaink normál működéséhez. Lehetővé teszik a weboldalaink böngészését és használatát.

   Ezek a sütik nem dolgoznak fel személyes adatokat, mivel nem azonosítják Önt magánszemélyként.

    

    

   Teljesítmény sütik

   Ezek a cookie-k anonim formában gyűjtenek információkat arról, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük a böngészett weboldalak és a látogatások időtartamát, valamint fejlesszük weboldalainkat.

   A weboldalakkal való interakciójával kapcsolatos cookie-k nem azonosítják Önt magánszemélyként, mivel az ilyen adatokat anonim módon gyűjtik és összesítik.

   A mentés dátumától számított 2 év elteltével jár le

   Google Analytics

   Kattintson ide a részletekért.

   Közösségi Média sütik

   Ezek a cookie-k lehetővé teszik vagy megkönnyítik a közösségi hálózatokhoz és közösségi online eszközökhöz való hozzáférést megjegyzések, értékelések, weboldalak, könyvjelzők és súgók megosztásával.

   Ezek a sütik nem dolgoznak fel személyes adatokat, mivel nem azonosítják Önt magánszemélyként.

   Az egyes cookie-k harmadik fél szolgáltatója határozza meg

   Facebook:

   Kattintson ide a részletekért. 

   Twitter:

   Kattintson ide a részletekért.

   Instagram:

   Kattintson ide a részletekért.

   YouTube:

   Kattintson ide a részletekért.

    

   Célzás sütik

   Ezek a cookie-k rögzítik a felhasználók online tevékenységeit, például webhelyek látogatását, böngészett weboldalakat, kattintott linkeket vagy hirdetéseket. Harmadik fél partnercégekkel és szolgáltatókkal együttműködve küldhetünk olyan online hirdetéseket, amelyek relevánsak az Ön érdeklődése szempontjából (pl. ha ezen a weboldalon megtekint egy weboldalt, akkor egy másik webhelyen megjeleníthetjük olyan termékek vagy szolgáltatások hirdetését, amelyekre ezen a weboldalon hivatkozunk, vagy hasonlókét.

   Ezek a sütik nem dolgoznak fel személyes adatokat, mivel nem azonosítják Önt magánszemélyként.

   Az egyes cookie-k harmadik fél szolgáltatója határozza meg

   popin:

   Kattintson ide a részletekért.

   Yahoo:

   Kattintson ide a részletekért.

   Google:

   Kattintson ide a részletekért.

   AudienceOne®:

   Kattintson ide a részletekért.

   OutBrain:

   Kattintson ide a részletekért.

   Funkcionális sütik

    

   Ezek a cookie-k lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy fokozott funkcionalitást és személyre szabást biztosítsanak. Ezeket mi magunk vagy harmadik fél szolgáltatók állíthatják be, akiknek a szolgáltatásait hozzáadtuk weboldalainkhoz. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, akkor előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak egy része vagy mindegyike nem működik megfelelően.

   Ezek a sütik nem dolgoznak fel személyes adatokat, mivel nem azonosítják Önt magánszemélyként.

    

    

    

   Cookie-beállítások kezelése

   A legtöbb számítógép böngészője (ami az internethez csatlakoztatható eszközt, például számítógépet, okostelefont és táblagépet jelent) általában úgy van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Ha módosítani szeretné webhelyeink cookie-beállításait, ezt a böngésző beállításaiban teheti meg. A böngésző „súgó” funkciója vagy a következő webhelyek (kérjük, kattintson az egyes linkekre) összegyűjtik, hogyan kell ezt megtenni.

   ·       Google Chrome

   ·       Internet Explorer

   ·       Safari

   ·       Mozilla Firefox

   ·       Microsoft Edge

    

   Lépjen kapcsolatba velünk

   Kattintson ide elérhetőségeink megtekintéséhez!


   Ha úgy dönt, hogy online lép velünk kapcsolatba, összegyűjtjük személyes adatait, beleértve az e-mail-címét, nevét és címét, és ezeket az információkat arra használjuk, hogy válaszoljunk kérdésére. Ha hozzájárul személyes adatainak gyűjtéséhez és felhasználásához, kérjük, olvassa el ezt a szabályzatot, jelölje be az alábbi „Online Érdeklődés” részben a beleegyező négyzetet, majd kattintson a gombra. Ezután küldhet nekünk üzenetet az érdeklődésekhez tartozó email címünkre.

   Kérjük, vegye figyelembe, hogy megkeresése jellegétől függően személyes adatait továbbíthatjuk a kapcsolódó termékekért vagy reklámokért felelős leányvállalatunknak, hogy biztosan megfelelő választ adhassunk az Ön kérdésére.

   TMC Kft. – Személyes adatokkal kapcsolatos megkeresés

   Telefonos érdeklődés

   +36-1-350-2063 FAX +36-1-237-0548

   A telefonszámok hívhatók hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00-ig és pénteken 8:00-14:00-ig (kivéve ünnepnapokon).


   A szabályzat frissítése

   Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük. Fenntartjuk a jogot jelen szabályzat egyes részeinek módosítására, kiegészítésére vagy eltávolítására. Ha úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk ezt a szabályzatot, figyelmeztetést teszünk közzé a webhely kezdőlapján.

   Kiadás dátuma: 2021.10.25.

   Utolsó frissítés: 2021.10.26.